Трипільска культура

2014 02 03 01Трипільська цивілізація – блискуча археологічна культура, що існувала на території Правобережної України і Молдови протягом декількох тисячоліть (кінець неоліту – мідний вік).

У вересні 1893 року Вікентій Хвойка відкрив невідоме поселення, яке і взявся досліджувати. Оглядаючи земляні роботи на Кирилівській вулиці Києва, він відкрив і дослідив нині відому у світовій історії палеолітичну стоянку. У вересні, розкопуючи її, зробив ще одне відкриття. На верхів’ї гори між 59-м та 61-м будинками виявив мальовану кераміку, кістки тварин, обпалену глину та стулки черепашок. Потім до нього надійшли виорані поблизу містечка Трипілля уламки посуду і В. Хвойка взявся за дослідження. Настав час відкриття селищ прадавніх хліборобів між селами Верем’я, Халеп’я, Жуківці, Трипілля. Розкопки підтвердили, що в Україні відкрито «нову неолітичну культуру». Саме на полях під Трипіллям для вченого з’вилася її велич.

2014 02 03 02На ХІ Археологічному з’їзді у Києві відбулася презентація нововідкритої археологічної культури. Було влаштовано виставку кераміки, знарядь праці. Про неї В. Хвойка зробив ґрунтовну доповідь. По слідах з’їзду Микола Біляшівський у часописі «Киевская старина» (кн.64, 1899) писав, що знайдено вдосталь цілих посудин із розписаним, рельєфним орнаментом, статуетки людей, і тварин, крем’яне та камінне знаряддя, вироби з міді. Публікація закінчувалася пророчими словами: «Безперечно знахідка створить епоху в археології України». Відтоді на історичних скрижалях культуру записано Трипільською. Дійсно, вона стала визначальною для з’ясування родоводу коріння українського народу і до неї все більше привертається увага науковців, громадськості.

 • Відейко М. Трипільська цивілізація (на незалежному інформаційно-освітньому ресурсі «Гайдамака»)
 • Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Трипільська культура
 • Мицик В. Хто заснував трипільську культуру?
 • Державний історико-культурний заповідник "Трипільська культура" (Черкаси)
 • Історико-археологічний музей ―Прадавня Аратта – Україна в с.Трипілля
 • Трипільська культура: на шляху до українського туристичного бренду
 • Фисун О. Трипільська культура – первень українського народного мистецтва
 • Трипільська культура - одне з найяскравіших явищ первісної історії Європи
 • Трипільська цивілізація і держава Аратта
 • Відейко М. Три епізоди з Трипільських воєн
 • Дудкін В.П., Відейко М.Ю. Археометричні дослідження Трипільської цивілізації
 • ПАМЯТНИКИ СРЕДНЕГО ПЕРИОДА КУЛЬТУРЫ ТРИПОЛЬЕ-КУКУТЕНИ И ОСНОВЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ: Глава 3 из книги Энеолит СССР. - М.: Наука, 1982
 • Красота трипольской керамики
 • ЧЕРНЯК В. ТРИПОЛЬЕ - ОКНО В НАЧАЛО ИСТОРИИ
 • Масарик В. Загадочные трипольцы (интервью с научным сотрудником Института археологии НАН Украины Михаилом Видейко, который посвятил свою научную деятельность исследованию Трипольской цивилизации)
 • Трипольская культура. Взгляды ученых
 • Архетипы древних племѐн Приднепровья. Трипольская цивилизация (Являются ли трипольцы предками украинцев?; Экономика; Культура; Архитектура; Религия; Язык; Письменность)
 • КАК ОРИИ ИЗ ГРЕЦИИ ЭЛЛАДУ СДЕЛАЛИ... (Трипольская цивилизация Украины (VІ — ІІ тыс. до н. э.) старше Шумерской (+2500 г.), Египетской (+3000 г.), Индской (+3500 г.), Эллинской (+4900 г.), Римской (+5200 г.) и других классических цивилизаций планеты. И это побуждает к дальнейшему исследованию влияний наших предков на мировой цивилизационный процесс)
 • Города, у которых названия нет (жители Триполья не оставили письменных свидетельств своей истории. Поэтому обнаруженным городам и поселкам приходится давать современные названия населенных пунктов, вблизи которых они найдены)
 • Фисун О. Трипільська цивілізація. Яка вона?
 • Сєдак І.М., Сєдак О.І. Трипільські витоки містобудівних традицій у давніх слов’ян
 • Трипілля відкрилось у Вертебі (хронологія відкриття і дослідження поселень Трипільської культури)

Укладач: Крапів’янова Н.М.
Відповідальний за випуск:
Аладжальян С.О.
Трипільська культура: Список вибраних Web-адрес/ Луганська
обласна бібліотека для юнацтва. - Луганськ, 2013.- 4 с.

Посмотреть и скачать материал

Часы работы библиотеки

Понедельник - пятница:
с 9.00 до 17.00

Воскресенье:
с 9.00 до 16.00

Выходной: суббота и
праздничные нерабочие дни
Последний день месяца –
санитарный

Счётчики

Яндекс.Метрика