“ЖИВИ, ЛУГАНСКАЯ ГЛУБИНКА” РЕГІОНАЛЬНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ КУЛЬТУРИ СЕЛА

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ЮНАЦТВА НА 2006 рік.

Актуальність:

· Сучасна бібліотека, яка прагне задовольнити потреби користувачів, а особливо – молоді, повинна виступати центром збереження і розвитку національної культури, скарбницею здобутків у науці, творчості, освіті. Негативні соціально-економічні та політичні процеси, що відбувалися в Україні в 90-ті роки, найбільшою мірою торкнулися соціально-культурної інфраструктури села, перш за все – бібліотек. Фонди сільських бібліотек понад 10 років не поповнювалися новими учбовими, науково-популярними, енциклопедичними виданнями, сучасною молодіжною періодикою; сільські клуби майже не працюють через скорочення фінансування та занепад матеріальної бази. Таким чином питання інформаційної нерівності сільського населення у порівнянні з міським у регіоні стоїть дуже гостро. У найбільш уразливому становищі опинилась молодь , що повинно особливо турбувати центральні та місцеві органи влади. Основна мета комплексної програми „Живи Луганская глубинка”, запропонованої Луганською обласною бібліотекою для юнацтва - допомога у становлення сільських бібліотек як сучасних інформаційних, дозвіллєвих та освітніх центрів для молоді. Провідними напрямками реалізації проекту є поповнення фондів сільських бібліотек –філій творами місцевих поетів та письменників, популяризація здорового образу життя, виховання правової та інформаційної культури прилучення сільської молоді до здобутків світового мистецтва , упровадження в роботу бібліотек інноваційних форм та методів роботи з молоддю.

Мета та завдання:

· сприяння підвищенню уваги місцевої влади до проблем закладів культури і молоді на селі;

· встановлення партнерських взаємовідносин з депутатами, бізнесменами, благодійними організаціями у роботі з юнацтвом та молоддю;

· поповнення фондів бібліотек сучасною літературою, яка задовольняє інформаційні потреби молоді;

· впровадження в практику роботи сільських бібліотек інноваційних форм і методів обслуговування користувачів;

· залучення молодих мешканців села до користування бібліотеками;

· підняття престижу професій бібліотекаря та клубного працівника;

· виявлення творчих, ініціативних, талановитих, працелюбних людей, що працюють з молоддю.

Учасники:

· управління культури та туризму Луганської облдержадміністрації;

· райдержадміністрації в Луганській області;

· відділи культури райдержадміністрацій;

· сільські ради;

· бібліотеки-філії районних централізованих бібліотечних систем.

· творчі спілки Луганщини.

· обласне управління юстиції

· обласний центр планування сім ' ї

Координатор та модератор проекту:

Луганська обласна бібліотека для юнацтва (тел. для довідок: 55-17-12)

Термін реалізації програми:

Програма реалізується протягом 2006 року . Виїзди до районних ЦБС та будинків культури будуть проходить згідно графіку та напрямків діяльності .

Очікувані результати:

· поглиблення взаємодії закладів культури села з місцевими органами влади, депутатським корпусом, представниками ділових кіл регіону;

· становлення сільських бібліотек як інформаційних, дозвіллєвих та освітніх центрів для молоді;

· розширення інформаційного поля сільських бібліотек-філій;

· підвищення ролі закладів культури у творчому розвитку особистості молодої людини;

· реалізація права молодої людини на отримання інформації задля задоволення своїх освітніх, творчих та дозвіллєвих потреб;

· створення та підтримка творчих та аматорських об ' єднань і клубів молоді.

Основні заходи програми:

1. Бібліотечний марафон “Книгу – молоді села”:

· оголошення благодійної акції з метою поповнення бібліотечних фондів сільських книгозбірень із залученням коштів позабюджетного фінансування;

· виїзди до сільських бібліотек – філій з організацією творчих зустрічей сільських мешканців з представниками культурної еліти області: письменниками, митцями, творчою молоддю та надання методичної допомоги працівникам бібліотек;

· проведення виїзних майстер - класів з впровадження інноваційних форм роботи з юнацтвом.( методика проведення тренінгів згідно програми).

2. Створення зональних центрів на базі районних центральних бібліотек(смт Слов'носербськ, Старобільськ, Біловодськ):

? ЦРБ смт Слов'носербська Центр “ Світ мистецтв” – мета прилучення молоді до надбань світового мистецтва .Цикли “ Музичні сезони” “Літературний маршрут”, “Мистецтво живопсу”.

? ЦРБ смт. Біловодськ - інформаційно-освітній Центр “ Інформ Лідер ” мета допомога інтелектуальному розвитку , орієнтованому на безперервну освіту впродовж всього життя. Програми “ Сільська бібліотека – вікно - в інформаційний світ ”, профорієнтаційна “ Зроби свій вибір ”, формування інформаційної культури “ ІнформНавігатор”

? ЦРБ м. Старобільськ - Центр соціалізації особистості – мета сприяння рівню соціального захисту та адоптації молоді . Програми : правова “ Уроки права – уроки життя” , популяризація здорового образу життя виїзні засідання клубу “ Гармонія ”, екологічна просвіта виїзні засідання клубу “ Еконіка”

3. Залучення молоді села до участі в обласних акціях:

· обласному літературному конкурсі “Молоді голоси”.