Приглашаем Вас пройти опрос и заполнить анкету «Библиотека – читателю. Библиотека – пользователю»:23 6 Подробнее

Положення про регіональну міжвідомчу Раду молодих бібліотекарів „Фахівець майбутнього”

Положення про регіональну міжвідомчу Раду молодих бібліотекарів „Фахівець майбутнього
1. Загальні положення
1.1 Регіональна міжвідомча Рада молодих бібліотекарів „Фахівець майбутнього” (далі - Рада) - добровільне громадське професійне об’єднання молодих бібліотекарів у віці до 35 років, незалежно від освіти, досвіду роботи та займаної посади.
1.2 Основна діяльність Молодіжної Ради спрямована на:
• Формування у молодих працівників соціальної активності, стимулювання творчості, ініціативності, самостійного і практичного мислення молодих працівників;
• Вивчення і впровадження кращого досвіду роботи, розповсюдження інноваційних бібліотечних форм і методів бібліотечного обслуговування молодих користувачів;
• Створення умов для виявлення і реалізація творчих здібностей, авторських напрацювань, професійних ідей та доробок молодих бібліотекарів;
• Освоєння інформаційно - бібліотечного простору, популяризація бібліотечної діяльності;
• Розповсюдження професійних знань, пошук і впровадження нових бібліотечних технологій;
• Підвищення статусу бібліотек в суспільстві, залучення уваги громадськості до проблем бібліотек і бібліотечної професії;
• Надання допомоги молодим фахівцям в період їх професійної адаптації, становлення, розвитку;
• Захист прав та інтересів молодих фахівців.
1.3 Основні принципи діяльності Ради: демократичність, толерантність, професіоналізм, ініціативність, творчий підхід.
1.4 Робота Ради будується з урахуванням інтелектуальних, творчих здібностей молодих бібліотекарів, професійних бажань і потреб.
1.5. Зміст і порядок діяльності Ради визначається планом заходів.
1.6. Результатом діяльності Міжвідомчої Ради є організація і проведення різноманітних бібліотечних заходів: фестивалів, конкурсів, творчих акцій, науково-практичних конференцій, круглих столів і ін.

2. Структура Ради
2.1. Для повноцінної реалізації основних завдань Рада має таку структуру:
• Голова Ради;
• Секретар;
• Секція бібліотечного менеджменту та інноватики;
• Секція підтримки і просування читання
2.2. Організаційно - правовою основою роботи Ради є засідання, які проводяться 2 рази на рік.
Засідання Ради проводить Голова, у разі його відсутності - Секретар.
В окремих випадках можливе проведення розширених, виїзних засідань Ради за участю керівників, провідних фахівців бібліотечних закладів регіонального рівня.
Рішення Ради ухвалюються більшістю голосів його членів. У разі рівної кількості голосів - голос Голови Ради є вирішальним.
2.3. Голова Ради:
• здійснює загальне керівництво і координацію роботи Ради;
• дає окремі доручення її членам;
• представляє Раду в державних органах влади і управління, організаціях, установах, громадських організаціях регіонального рівня в рамках наданих повноважень та професійної компетенції;
• несе відповідальність за організацію роботи Ради, виконання ухвалених рішень;
• має право призначати позапланову або іншу періодичність засідань, вносити зміни в їх тематику.
У разі відсутності Голови Ради його функції виконує Секретар.
2.4. Секретар Ради виконує обов’язки організаційного характеру, здійснює підготовку засідань, відповідає за діловодство.
2.5. До складу Секцій входять молоді фахівці бібліотек області, незалежно від займаної посади та відомчої приналежності. Кількісний і персональний склад Секцій визначається під час роботи Форумів.
Секції очолюють молоді фахівці - члени Ради, які обираються на засіданнях Секції шляхом відкритого голосування.
Діяльністю Секцій опікуються досвідчені бібліотечні фахівці, що мають авторитет у професійному середовищі.
Зміст і порядок роботи Секцій визначається планом роботи.
2.6. Члени Ради беруть участь в підготовці рішень Ради, Секцій, надають пропозиції з тематики засідань, питань покращення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів.

3. Зміст роботи Секцій
3.1. Секція бібліотечного менеджменту та інноватики займається питаннями:
• Аналізу і вивчення кращого бібліотечного досвіду, інноваційних методик управління і організаційно-методичної роботи бібліотек;
• Сприяння повноцінному особистісному розвитку молодих фахівців, їх творчої ініціативи та активності за допомогою проведення різних бібліотечних заходів;
• Надання професійно-методичної допомоги молодим працівникам, що зазнають труднощі в професійній адаптації і становленні
• Організації і встановлення зв’язків з потенційними партнерами;
• Розширення впливу молодих співробітників бібліотек на процеси управління бібліотекою;
• Обговорення важливих управлінських і організаційно-методичних питань бібліотек;
• Розширення інформаційного бібліотечного простору через вивчення і пропаганду ресурсів ІНТЕРНЕТ;
• Впровадження інноваційних форм і методик бібліотечного обслуговування різних категорій користувачів бібліотек;
• Формування інформаційної і бібліотечної культури молодого покоління.
• Популяризації цікавого досвіду, нетрадиційних методик і нововведень через різні форми (проведення оглядів досвіду, підготовку консультацій для бібліотечних працівників);
• Розробкою і впровадженням групових і індивідуальних авторських програм і проектів бібліотечного обслуговування.
3.2. Секція підтримки і просування читання вирішує питання:
• Залучення юнацтва до систематичного читання, підтримки і розвитку у них інтересу до книги, підвищення читацької компетентності молоді шляхом розробки і реалізації цільових комплексних програм;
• Поліпшення якості інформаційно-бібліотечного обслуговування;
• Формування та розвиток бібліотечного сервісу і перспективних бібліотечних моделей, направлених на залучення читачів, формування їх стійкої зацікавленості у читанні;
• Підвищення престижу читання в через засоби масової інформації та активне використання РR-технологій;
• Вивчення, узагальнення кращого досвіду роботи з юнацтвом по просуванню книги;
• Реалізації найбільш продуктивних ідей популяризації книги.

Часы работы библиотеки

Понедельник - пятница:
с 9.00 до 17.00

Воскресенье:
с 9.00 до 16.00

Выходной: суббота и
праздничные нерабочие дни
Последний день месяца –
санитарный

Счётчики

Яндекс.Метрика
Яндекс цитирования